ADAPTA. Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrija Panevėžyje

Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrija Panevėžyje. Žinios apie bendriją, jos veiklą, projektus.

Bendrija “ADAPTA” -  tėvų, auginančių vaikus su klausos negalia, savipagalbos organizacija.  Oficialiai nevyriausybinė visuomeninė organizacija įregistruota 1999 m. spalio mėn. 4 dieną. Būdami bendrijos nariais, vaikų, turinčių klausos negalią, tėvai, artimieji ir juos ugdantys pedagogai siekia įgyti reikalingų žinių bei visomis galimomis priemonėmis padėti, kad būtų tenkinami specialūs šių vaikų poreikiai, visapusiškai ugdomi jų sugebėjimai. 

BENDRIJOS “ADAPTA” TIKSLAI

  • Burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus;
  • Pagal galimybes remti (rūpintis, kad šeimos gautų metodinę, psichologinę, moralinę ir materialinę pagalbą) bei informuoti bendrijos narius;
  • Rūpintis, kad negalios ištiktiems vaikams būtų suteikiamos ne tik bendrojo lavinimo žinios, bet ir kad jie būtų rengiami nepriklausomam gyvenimui visuomenėje;
  • Praktiškai padėti vaikams įveikti gyvenimo sunkumus ir integruotis į visuomenę, kartu siekti informuoti girdinčiuosius apie žmones, turinčius klausos sutrikimų;
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, stengiantis spręsti vaikų, turinčių klausos sutrikimų, problemas;
  • Organizuoti bendrijos nariams seminarus, susitikimus, rūpintis šeimų laisvalaikiu, rengti sporto ir poilsio renginius.

Informacija

ADAPTA. Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrija Panevėžyje
Kategorija Klausos sutrikimai
Patalpinta Antradienis, Lapkričio 16th, 2010

Leave a Comment

Komentuoti