Kauno kredito unija

Kauno kredito unija dirba savitarpio pagalbos ir kooperacijos principu. Panašias ekonomines problemas turintys žmonės vienijasi ir kooperuodami turimais finansiniais ištekliais teikia pagalbą vienas kitam. Tokiu būdu šie žmonės gerina savo ekonominę ir socialinę padėtį. Kauno kredito unija yra kooperatinė savitarpio pagalbos organizacija, kurioje paslaugos teikiamos tik kredito unijos nariams.
Kredito unijos valdyme vadovaujamasi principu “vienas narys-vienas balsas”. Visi kredito unijos nariai lygiomis teisėmis dalyvauja kredito unijos valdyme. Kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir kredito unijos savininkas, kuris dalyvauja kredito unijos valdyme, ir klientas, kuris naudojasi kredito unijos teikiamomis paslaugomis.
Kauno kredito unija dirba savo narių labui ir uždirbtą pelną perskirsto siūlydama aukštesnes indėlių ir žemesnes paskolų palūkanas. Kauno kredito unijoje narių sukaupti pinigai lieka toje pačioje bendruomenėje. Kredito unija teikia paskolas tik savo nariams – tai padeda vystyti miestelių, miestų ir bendruomenių ekonomiką. Kredito unijų nariai pradeda ir plečia savo verslus, sukuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, o sukurtas turtas lieka bendruomenėje.

Informacija

Kauno kredito unija
Kategorija Finansai
Patalpinta Penktadienis, Rugpjūčio 24th, 2012

Leave a Comment

Komentavimas uždarytas.