Skelbimų portalas automobilių pirkėjams ir pardavėjams.

Tai specializuotas nemokamų skelbimų portalas automobilių pirkėjams ir pardavėjams.

Mūsų tikslas – Išskirtinės ir nemokamos paslaugos mūsų vartotojams.

1. AutoGT.lt veikla ir veiklos Taisyklės

1.1 Šios veiklos taisyklės, toliau vadinama taisyklės, numato kaip vartotojai turi naudotis autogt.lt paslaugomis.
1.2 Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su autoGT.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis registruodamasis .Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti autoGT.lt veiklos dalyviais.
1.3 AutoGT.lt veikla yra techninių priemonių, skirtų talpinti ir peržiūrėti skelbimus internete suteikimas. AutoGT.lt veiklos dalyvis yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti skelbimą svetainėje.

2. AutoGT.lt teikiamos paslaugos
AutoGT.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:
a) Skelbimų įdėjimas, redagavimas;
b) Skelbimų paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;
c) Skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui vidiniu pranešimu, el. paštu);

3. Skelbimų turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje autoGT.lt Taisyklės
3.1 AutoGT.lt duomenų bazėje galima patalpinti skelbimus apie parduodamas ar perkamas transporto priemones bei jų detales.
3.2 AutoGT.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą.
3.3 AutoGT.lt veiklos dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją.
3.4 Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 10 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas pardavimui objektas, įmonės, siūlančios paslaugas/darbą logotipas ar asmens nuotrauka. Nuotraukos dydis neturi viršyti 1Mb.
3.5 Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.: ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu.
3.6 Skelbimą patalpinęs veiklos dalyvis privalo turėti parduodamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens. Išskyrus paslaugas.
3.7 Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.8 Patalpindamas skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.9 AutoGT.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) autoGT.lt veiklos dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į autoGT.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.
3.10 AutoGT.lt veiklos dalyvis sutinka, kad įrašydamas savo Skelbimą, neįgyja autorinių teisių į Duomenų bazę, tačiau turi teisę keisti, papildyti ar atnaujinti savo Skelbimą.
3.11 AutoGT.lt veiklos dalyvis sutinka, kad jei autoGT.lt administratoriai mano arba jei tai yra akivaizdu iš Skelbimo, įrašyto į duomenų bazę, kad Skelbime yra pateikta klaidinga informacija, arba Skelbimas prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, autoGT.lt turi teisę pašalinti Skelbimą iš Duomenų bazės be perspėjimo.
3.12 AutoGT.lt veiklos dalyvis sutinka, kad autoGT.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis autoGT.lt sistema.
3.15 AutoGT.lt veiklos dalyviams draudžiama talpinti abstrakčius skelbimus, t.y. viename skelbime negali būti parduodami keli skirtingi objektai vienu metu. Tokie skelbimai gali būti trinami be išankstinio perspėjimo iš autoGT.lt duomenų bazės.
3.16 AutoGT.lt veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie parduodamą objektą, turi laikytis visų dorovės ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis).
Už tokio pobūdžio nusižengimus autoGT.lt veiklos dalyviams taikoma:
-perspėjimas apie moralės ir dorovės Taisyklių pažeidimą;
-skelbimo su nepadoriu turiniu šalinimas iš autoGT.lt duomenų bazės;
-autoGT.lt veiklos dalyvio pašalinimas iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą.
3.17 Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis autoGT.lt skelbimo patalpinimo Taisyklių.
3.18 Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje autoGT.lt – griežtai draudžiama.
3.19 AutoGT.lt pasilieka teisę keisti, trinti patalpintus skelbimus be išankstinio perspėjimo.
4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
4.1 AutoGT.lt atmeta arba ištrina Skelbimus iš autoGT.lt duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse (žr. 3 skyrių) nustatytų reikalavimų.
4.2 Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, autoGT.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti autoGT.lt veikloje.
5. Atsakomybės apribojimas
5.1 AutoGT.lt tik teikia technines priemones informacijos (Skelbimų) patalpinimui interneto svetainėje. AutoGT.lt nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.
5.2 AutoGT.lt atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į autoGT.lt duomenų bazę, jei tik Skelbimas atitinka Taisyklių reikalavimus.
5.3 AutoGT.lt neatsako už Skelbime pateikiamos infomacijos neatitikimą tikrovei.
5.4 AutoGT.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
5.5 AutoGT.lt negarantuoja, kad Skelbimai bus ištrinti iš autoGT.lt duomenų bazės autoGT.lt veiklos dalyvio nustatytą dieną.
5.6 AutoGT.lt neatsako dėl autoGT.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių autoGT.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti autoGT.lt veiklos.

6. Informacija apie duomenų apsaugą
6.1 Veiklos dalyvis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis autoGT.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi autoGT.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Veiklos dalyvis pateikia savo duomenis autoGT.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
7. Autorinės teisės
7.1 AutoGT.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.autogt.lt turinį bei autoGT.lt duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.autogt.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško autoGT.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Skelbimų davėjams, jų Skelbimų atžvilgiu.

8. Sąlygų keitimas
8.1 AutoGT.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei jūs dalyvausite autoGT.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.

9. Taikytina teisė
9.1 AutoGT.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  Bet kokie ginčai, kilę dėl autoGT.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija

Skelbimų portalas automobilių pirkėjams ir pardavėjams.
Patalpinta Trečiadienis, Spalio 27th, 2010

Leave a Comment

Komentuoti