Techninės ir programinės įrangos sutrikimų šalinimas bei tokių sutrikimų priežasčių nustatymas, info..


cirkonas įmonėms it specialistai


Teikia įmonėms ir organizacijoms, savo veikloje naudojančioms radioaktyviąsias medžiagas..


įmonėms medžiagas naudojančioms organizacijoms radioaktyviąsias