Vilniaus miesto sąvartyno eksploatavimas, jo priežiūra, atliekų surinkimas ir rūšiavimas...


atliekų eksploatavimas miesto priežiūra rūšiavimas.